Visie KNMG District V

Woensdag, 1 november 2017

Visie voor district V, 2017-2022

Ons district  wil een platform bieden voor professionals die werkzaam zijn in de gezondheid zorg. We denken daarbij primair aan artsen of artsen in spe. Het platform wat we in gedachten hebben moet echter ook  ruimte bieden aan anderen die met geneeskundige zorg bezig zijn.

Daarbij gaan we uit van het gegeven dat de zorg voor onze patiënten leidend is. Landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden door het district gevolgd. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de activiteiten van ons district. Wij willen een brug vormen tussen de landelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan voor de lokale/regionale gezondheidszorg. We willen voor de professionals in de regio ook een luisterend oor zijn om  lokale ideeën en initiatieven landelijk uit te dragen.

Samenvattend hebben we de onderstaande 3 doelstellingen geformuleerd:

1. Ondersteuning van artsen

KNMG-district V wil een platform zijn waar artsen elkaar kunnen vinden, ervaringen kunnen delen en (discipline-overstijgende) scholing kunnen krijgen. Middels dit interdisciplinaire platform wordt het mogelijk gemaakt dat artsen gezamenlijk nadenken over het veranderende zorglandschap. 

2. Stimuleren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van artsen voor de gezondheidszorg

KNMG-district V wil als intermediair optreden tussen lokale gezondheidsinstellingen en artsen om het maatschappelijk engagement van artsen tot uiting te laten komen, vorm te geven en met hun hulp ontwikkelingen in de gezondheidszorg kritisch te volgen.

3. Voortrekkersrol in de gezondheidszorg

KNMG-district V wil een platform zijn om artsen in de regio Leiden, Alphen en Gouda in staat te stellen ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen en verbeteringen in de zorg. Daarnaast willen we de implementatie faciliteren van vernieuwingen en/of hervormingen die leiden tot een effectieve verbetering van de zorg.

Vanuit deze doelstellingen organiseren we de volgende districtsactiviteiten:

1. Klinische en opiniërende thema-avonden.

2. Van basisarts naar AIOS

3. Het jaarlijks uitreiken van een onderzoeksprijs.

Oegstgeest, KNMG bestuur District V

Deze visie en doelstellingen zijn ook beschikbaar in een separaat PDF-bestand.