Klinische Avond Personen met een verward gedrag

Uitnodiging voor een Klinische Avond ”Personen met een verward gedrag”

KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden

image002Dinsdag 27 maart 2018 om 19.00 uur

Locatie: LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Op dinsdag 27 maart 2018 organiseert het KNMG District V een klinische avond met als onderwerp:

Personen met een verward gedrag

De media schrijven regelmatig over een veronderstelde toename van personen met verward gedrag op straat, op het werk en op de sportvelden. Als klap op de vuurpijl heeft de politie aangegeven dat zij vanaf 1 januari 2018 stopt met het vervoer van personen met verward gedrag.
Het thema verward gedrag is de laatste tijd dan ook veelvuldig in het landelijke nieuws gekomen.  Onze samenleving zoekt op dit moment  naar een passend antwoord over hoe om te gaan met verward gedrag op straat of thuis.
Regionaal zijn er verschillende initiatieven ontstaan en de centrale overheid heeft gemeentes opgedragen om het vervoer en de opvang van personen met verward gedrag te gaan regelen.
1 Oktober 2018 is de deadline. Dan moet het in heel Nederland geregeld zijn.

In onze eigen regio zijn de gemeentebesturen vergevorderd met hun plannen. Op 6 december is er een symposium geweest waar verschillende maatschappelijke organisaties zich gepresenteerd hebben. Reden genoeg om ook de medische kant te belichten. Maken we ons terecht zorgen? Is er inderdaad sprake van een toename? Wat verstaan we precies onder personen met verward gedrag? Zijn personen met verward gedag eigenlijk gevaarlijk? Moeten we als (huis)artsen op onze hoede zijn en zo ja, wat moet we dan doen? Het zijn vragen waar we nu niet direct een antwoord op hebben.

Op deze avond gaan we het thema verward gedrag verder uitdiepen. Niet vanuit de psychosociale hoek of het gemeentelijk domein.  We gaan het uitdiepen met behulp van psychiaters die vanuit hun eigen invalshoek met verward gedrag te maken hebben.
We hebben daartoe drie sprekers uitgenodigd.

  • Mw. Dr. Esther van Fenema, algemeen psychiater uit het LUMC. Zij houdt zich voor bezig met de consultatieve psychiatrie.
  • Drs. Koos Westendorp, directeur behandelzaken GGZ Rivierduinen Alphen en Gouda gaat ons iets vertellen over het vervoer en de opvang van personen met verward gedag in onze eigen regio.
  • Als laatste zal Ronald Rijnders ons iets gaan vertellen over de verwarde verdachte. Collega Rijnders is forensisch psychiater en werkt in het Pieter Baan centrum in Utrecht.

De avond zal worden ingeleid  door Jürgen Fleisch, anesthesist in het LUMC en Willem van Bork, adviserend geneeskundige van Zorg en Zekerheid met als aandachtsgebied de GGZ.
Jürgen Fleisch en Willem van Bork zijn beide lid van het districtsbestuur van de KNMG.

Programma

19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

Discussieleiders: Jürgen Fleisch en Willem van Bork
Na elke voordracht is er gelegenheid tot discussie.

19.30 uur: Mw. Dr Esther Fenema, psychiater. “Verward gedrag in de eerste lijn”. Collega Fenema zal vanuit de algemene psychiatrie de do’s en dont’s in de eerste lijn bespreken.

20.15 uur: Drs. Koos Westendorp, psychiater en directeur behandelzaken Rivierduinen in Alphen-Gouda zal het vervoer en de opvang van personen met verward gedrag in onze regio bespreken.

21.00 uur: Drs. Ronald Rijnders, forensisch psychiater bij het Pieter Baan centrum, zal van uit de forensische psychiatrie bespreken hoe we om moeten gaan met de verwarde verdachte.

22.00 uur: Sluiting waarna de bekende borrel met de niet te versmaden “luxe hapjes

Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 20 maart 2018 via Secretariaat@KNMGdistrictV.nl.

Graag met opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wilt komen voor nascholingspunten.

Accreditatie
Accreditatie (2 punten) voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde is aangevraagd.

Folder

De folder (pdf-formaat) kunt u hier downloaden.

LOCATIE

LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Uitrijkaarten worden NIET verstrekt.

INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: bij WilmaOuwehand@KNMGdistrictV.nl

We hopen u in groten getale te zien op dinsdag 27 maart 2018.

Namens het bestuur van KNMG District V,

Rob Mohanlal                                                                                  Peter Coffeng
Voorzitter                                                                                         Commissaris  Avonden