Klinische Avond Sportgeneeskunde

Uitnodiging voor een Klinische Avond ”Sportgeneeskunde”

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

image001

&

KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden

image002Dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur

Locatie: LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Beste collega’s,

Sinds 1 juli 2014 is sportgeneeskunde een erkend medisch specialisme, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de fysieke belastbaarheid van mensen in relatie tot sport en bewegen.
Sportgeneeskunde strekt verder dan alleen de wereld van (top)sporters. Wist u bijvoorbeeld dat sportartsen ook patiënten met chronische aandoeningen kunnen begeleiden bij het inzetten van sport tijdens het ziekteproces?
Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van sportartsen, zal er tijdens de klinische avond een introductie in de wereld van sportgeneeskunde worden gegeven. Na deze introductie is hopelijk duidelijk wanneer er verwezen kan worden en op welke gebieden de sportarts meerwaarde kan bieden.

Blessures van het bewegingsapparaat zijn een belangrijk onderdeel van de sportgeneeskunde. Iets wat in de 1e lijn ook veel terugkomt zijn overbelasting blessures van de schouder. Waar de NHG-standaard stopt bij glenohumerale of subacromiale problemen, gaan we deze avond dieper in op de schouder. Welke schouderproblemen komt de sportarts tegen en hoe gaat hij hiermee om? Is er nog meerwaarde van aanvullende fysisch diagnostische testen?

Als laatste zal er ingegaan worden op een stukje inspanningscapaciteit. Een belangrijk onderdeel in de sportgeneeskunde, waarop veel sportmedische adviezen berusten. Een stukje diepgang over inspanningsfysiologie zal u meer inzicht geven over de processen in het lichaam tijdens training. Bovendien is hierna duidelijker hoe sportartsen de balans tussen belasting en belastbaarheid bepalen.

De sprekers zijn:

  • Drs. M. van der Werve, sportarts in het Alrijne ziekenhuis
  • Drs. M.J.M. Verschure, sportarts in het Alrijne ziekenhuis
  • Drs. H.J. Kok, sportarts in het Alrijne ziekenhuis.

ELKE BELANGSTELLENDE is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan deze avond verbonden.

Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 7 november 2018 via e-mail aan  DeelnemenKlinischeAvond@KNMGdistrictV.nl. Graag met opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wil komen voor nascholingspunten.

PROGRAMMA

19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

Discussieleider: Peter Coffeng

Na elke voordracht discussie.

19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur: Balans in de sportgeneeskunde, drs. M. (Michael) van der Werve, sportarts in het Alrijne ziekenhuis
20.40 uur: De schouder, drs. M.J.M. (Maarten) Verschure, sportarts in het Alrijne ziekenhuis
21.20 uur: Fit op hoogte, drs. H.J. (Dieke) Kok, sportarts in het Alrijne ziekenhuis
22.00 uur: Afsluiting met borrel en luxe hapjes

LOCATIE

LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Uitrijkaarten worden NIET verstrekt.

INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: bij WilmaOuwehand@KNMGdistrictV.nl

We hopen u in groten getale te zien op dinsdagavond 13 november 2018

Namens het bestuur van KNMG District V,

Rob Mohanlal                                                                                  Peter Coffeng en Ashray Dihal
Voorzitter                                                                                         Commissarissen Avonden