Klinische Avond Ouderengeneeskunde

Uitnodiging voor een Klinische Avond ”Ouderengeneeskunde”

KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden

image002Woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur

Locatie: LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Op woensdag 1 november organiseert het KNMG District V een klinische avond met als onderwerp:

Ouderengeneeskunde

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt toe. Volgens berekeningen van het CBS zal in 2019 de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder zijn. Hierdoor zal bijna elk specialisme zowel binnen als buiten het ziekenhuis, steeds vaker in aanraking komen met deze kwetsbare groep.

Veel gezondheidsklachten die ontstaan tijdens het ouder worden, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en artrose, lijken onvermijdelijk maar komen grotendeels voort uit onze leefstijl. Een leefstijl die wordt gedicteerd door de omgeving. De mismatch tussen onze ‘oude’ genen en de ‘moderne’ omgeving zorgt ervoor dat we geen weerstand kunnen bieden aan het bombardement van prikkels die ons verleiden tot ongezond gedrag.

We moeten de omgeving het werk laten doen om mensen weer gezonder oud te laten worden. Door kleine aanpassingen thuis, onderweg, op werk, op school, in de wijk, maar ook in de zorg en het ziekenhuis maken mensen makkelijker of zelfs onbewust gezondere keuzes.

Op deze klinische avond zal Dr. David van Bodegom: arts, schrijver en verouderingswetenschapper u meenemen in bovenstaande andere manier van denken over gezond oud worden.

Programma

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Voordracht Dr. David van Bodegom
21.30 uur Discussie onder leiding van Peter Coffeng
22.00 uur Afsluiting met borrel en luxe hapjes

Elke belangstellende is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan deze avond verbonden.

Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 25 oktober 2017 via DeelnemenKlinischeAvond@KNMGdistrictV.nl.

Graag met opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wilt komen voor nascholingspunten.

Accreditatie
Nascholingspunten (2 uur) voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde zijn toegekend.

Folder

De folder (pdf-formaat) kunt u hier downloaden.

 

LOCATIE

LUMC gebouw 1, collegezaal 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Uitrijkaarten worden NIET verstrekt.

INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: bij WilmaOuwehand@KNMGdistrictV.nl

We hopen u in groten getale te zien op woensdag  1 november 2017.

Namens het bestuur van KNMG District V,

Rob Mohanlal                                                                                  Peter Coffeng
Voorzitter                                                                                         Commissaris  Avonden