Klinische Avond Grenzeloosheid

Uitnodiging voor een Klinische Avond ”Grenzeloosheid”

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

image001

&

KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden

image002Maandag 20 juni 2016 om 20.00 uur

Locatie: LUMC gebouw 1, collegezaal 3, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Beste collega’s,

Grenzeloosheid is een thema dat momenteel veel aandacht in de wereld krijgt. Door de toestroom van vluchtelingen verschuiven de grenzen van de wereld, waardoor deze daadwerkelijk grenzeloos wordt. Voor de medicus betekent dit dat er kennis van vluchtelingen- en illegalenzorg verworven moet worden. De geneeskunde kent immers geen grenzen voor wie geholpen wordt en wie niet. Bovendien is de geneeskunde zelf een vak wat continu de grenzen aan het verleggen is. Tijdens de klinische avond zal er aandacht worden besteed aan psychiatrische problematiek bij vluchtelingen. Daarnaast zal er worden ingegaan op de gezondheidszorg voor illegalen. Tevens zullen de grenzen van de psychiatrie worden opgezocht.

Nascholingspunten (2 uur) voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde zijn toegekend.
Vergeet vooral ook niet de sociale aspecten. Die zijn u van vorige klinische avonden natuurlijk goed bekend.
Een extra reden om u snel op te geven.

De sprekers zijn:

  • drs. Kea Fogelberg, huisarts en lid van Gezondheidszorg Illegalen Leiden
  • dr. Marlene Goodfriend van Médecins Sans Frontières
  • dr. Harm-Pieter Spaans, psychiater bij Parnassia.

ELKE BELANGSTELLENDE is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan deze avond verbonden.

Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 15 juni 2016 via e-mail aan  DeelnemenKlinischeAvond@KNMGdistrictV.nl. Graag met opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wil komen voor nascholingspunten.

Online inschrijven is mogelijk via http://www.knmgdistrictv.nl/inschrijven-klinische-avond-20-juni-2016/

PROGRAMMA

19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

Discussieleider: Peter Coffeng

Na elke voordracht discussie.

20.00 uur: Drs. Kea Fogelberg, huisarts en lid van stichting GIL (gezondheidszorg Illegalen Leiden)
De medische zorg voor illegalen is een onderwerp dat actueler is dan ooit. Deze mensen mogen wettelijk geen ziektekostenverzekering hebben, maar hebben wel recht op medisch noodzakelijke gezondheidszorg. Bovendien kampen illegale patiënten met meer gezondheidsproblemen dan andere patiënten. Hoe wordt er omgegaan met een illegale patiënt die zorg nodig heeft? Is er een mogelijkheid om de kosten vergoed te krijgen? Op welke specifieke gezondheidsproblemen moet men in de praktijk alert zijn?

20.40 uur: Dr. Marlene Goodfriend, psychotherapeut en lid van MSF (Médecins Sans Frontières)
Als vluchteling toetreden tot een nieuwe gemeenschap is een behoorlijk ingrijpende gebeurtenis. Daarbij is iemand gevlucht uit een land waar oorlog en geweld heersen. Het is dan ook geen verrassing dat vluchtelingen te kampen hebben met veel psychiatrische problematiek. Met name de posttraumatische stressstoornis is een veelvoorkomend probleem in deze populatie. Deze stoornis en overige veelvoorkomende psychiatrische problemen bij vluchtelingen zullen onder de loep worden genomen. Daarnaast zal er ingegaan worden op de verschillende interventies die toegepast kunnen worden.

21.20 uur: Dr. Harm-Pieter Spaans, psychiater bij Parnassia
Van een grenzeloze wereld naar een grenzeloos vakgebied. Psychiatrie is een vak waarin continu de grenzen worden verlegd. Er is immers nog veel onbekend in dit fascinerende specialisme, waardoor er volop onderzoek plaatsvindt en er veel nieuwe therapieën worden ontwikkeld. Er zal ingegaan worden op twee zeer uiteenlopende behandelvormen van stemmingsstoornissen. Als de eerste lijn de grens heeft bereikt; wat gebeurt er in het vervolgtraject? Elektroconvulsieve therapie en chronotherapie zijn de onderdelen uit dit vervolgtraject die zullen worden belicht.

22.00 uur: Sluiting waarna borrel met de bekende niet te versmaden “luxe hapjes”.

LOCATIE

LUMC gebouw 1, collegezaal 3, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Uitrijkaarten worden NIET verstrekt.

INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: bij WilmaOuwehand@KNMGdistrictV.nl

We hopen u in groten getale te zien op maandag  20 juni  a.s.

Namens het bestuur van KNMG District V,

Rob Mohanlal                                                                                  Peter Coffeng
Voorzitter                                                                                         Commissaris  Avonden