Klinische Avond Grenzeloosheid II

Uitnodiging voor een Klinische Avond ”Grenzeloosheid”

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

image001

&

KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden

image002Donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur

Locatie: LUMC gebouw 1, collegezaal 3, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Onderstaande informatie kunt u ook downloaden als Word-document.


Beste collega’s,

Grenzeloosheid is wereldwijd een actueel thema. Na de eerste klinische avond over grenzeloosheid waarin o.a. de vluchtelingenproblematiek centraal stond gaat deze tweede klinische avond over het verleggen van grenzen door medisch-technologische ontwikkelingen waardoor er meer kennis en mogelijkheden ontstaan voor nadere diagnostiek en verbetering van de behandeling. Tijdens deze klinische avond zullen verschillende sprekers u meenemen in de volgende onderwerpen. Het nu betaalbare genetisch onderzoek om het farmacogenetisch paspoort vast te kunnen stellen om daarmee de behandeling met medicatie te optimaliseren. Verder komen aan bod de zinvolle indicaties voor hyperbare zuurstof therapie en de invloed van omgevingsfactoren, waaronder hypoxie, op neonaten en het ontwikkelen van ziektes op latere leeftijd.

Nascholingspunten (2 uur) voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde zijn toegekend.
Vergeet vooral ook niet de sociale aspecten. Die zijn u van vorige klinische avonden natuurlijk goed bekend. Een extra reden om u snel op te geven.

De sprekers zijn Dr. J.J. Swen, “associate professor of pharmacogenetics” bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ; R.D. Bolraap, hyperbaar geneeskundige bij het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC) te Rijswijk; professor dr. I.K.M. Reiss, hoofd afdeling neonatologie  van  het Erasmus Medisch Centrum.

ELKE BELANGSTELLENDE is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan deze avond verbonden. Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 9 februari 2017 door middel van bijgevoegde antwoordkaart of via DeelnemenKlinischeAvond@KNMGdistrictV.nl. Graag met opgave van uw BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wilt komen voor nascholingspunten.

PROGRAMMA

19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

Discussieleider: Peter Coffeng
Na elke voordracht discussie.

20.00 uur: Dr. J.J. Swen, associate professor of pharmacogenetics bij het LUMC

De werking en de bijwerkingen van medicijnen zijn niet voor alle patiënten gelijk. Een deel van deze verschillen wordt veroorzaakt door non-compliance, verkeerd gebruik, orgaan dysfunctie en door omgevingsfactoren. Tevens blijken genetische componenten een grote rol te spelen. De vragen die hierbij spelen zijn: Kunnen we de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen verbeteren met behulp van de genetische code van de patiënt? Is dit kosteneffectief? En hoe kunnen we de beschikbare kennis nu al in de praktijk gebruiken?

20.40 uur: Dhr. R.D. Bolraap, hyperbaar geneeskundige bij het hyperbaar geneeskundig centrum (HGC) Rijswijk
Hyperbare zuurstof therapie is een behandeling waarbij 100% zuurstof wordt ingeademd in een omgeving met een verhoogde atmosferische druk. Deze therapievorm is voor verschillende indicaties een geaccepteerde behandeling die door de basisverzekering vergoed wordt. De vragen die hierbij spelen zijn: Wat zijn precies de indicaties en op welk moment kan de therapie ingezet worden? Wat is het werkingsmechanisme? En heeft deze vorm van behandelen ook bijwerkingen? Al deze aspecten zullen aan bod komen.

21.20 uur: Professor dr. I. K. M. Reiss, hoofd afdeling neonatologie  van het Erasmus Medisch Centrum

Uit onderzoek blijkt dat diverse omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap invloed hebben op de ontwikkeling van ziektes later in het leven. Deze kunnen te maken hebben met de placenta, maternale factoren of met foetale invloeden. Onderzoek doen naar deze factoren is gecompliceerd, omdat variabiliteit lastig te induceren is. Zwangerschap op grote hoogte is echter een unieke situatie waarin perinatale fysiologie kan worden bestudeerd onder andere omgevingsfactoren. In deze voordracht wordt voortgeborduurd op de invloed van veranderde omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap. Met name de vraag ”Welke preventieve maatregelen tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot het voorkomen van ziektes op latere leeftijd?” zal onder de loep worden genomen.

22.00 uur: Sluiting waarna borrel met de bekende niet te versmaden “luxe hapjes”.

LOCATIE

LUMC-gebouw 1, collegezaal 3, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Uitrijkaarten worden níét verstrekt.

INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: bij WilmaOuwehand@KNMGdistrictV.nl

We hopen u in groten getale te zien op donderdagavond 16 februari 2017

Namens het bestuur van KNMG District V,

Rob Mohanlal                                                                                 Peter Coffeng, Ashray Dihal en Martine Tamminga

Voorzitter                                                                                         Commissarissen Avonden