Impressie 20 juni “Grenzeloosheid”

Grenzeloosheid was het thema van de klinische avond op 20 juni 2016.

Gezien de actualiteiten rondom vluchtelingen werd er ingegaan op medische en psychische zorgverlening voor deze patiëntenpopulatie. Daarnaast werd voortgeborduurd op een stukje grensverleggende psychiatrie.

2016-20juni-01-small

 

Als eerste werd zorg rondom illegalen door drs. Fogelberg van stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden belicht.

 

Zij heeft het publiek nuttige tips en tricks gegeven over de omgang met illegalen in de praktijk.

 

 

 

2016-20juni-02-small

 

Vervolgens heeft dr. Goodfriend van Médecins Sans Frontières de psychiatrische opvang van vluchtelingen onder de loep genomen.

Middels illustratieve praktijkvoorbeelden heeft zij een goed inzicht gegeven in het belang van psychiatrische interventies in het veld.

 

 

 

 

2016-20juni-03-small

 

Als laatste heeft dr. Spaans van Parnassia een stuk grensverleggende psychiatrie besproken.

Met interessante casuïstiek gaf hij een mooie verdieping in de effecten van chronotherapie en electro convulsie therapie.

 

 

Tijdens de borrel werd er gezellig nagepraat met de sprekers onder het genot van een hapje en een drankje.