Waarmee houdt de KNMG zich mee bezig? 

Een KNMG-district heeft tot taak de doelstellingen van de federatie KNMG lokaal te bevorderen. Onder de koppen Agenda en Archief kunt u zien hoe District V dat invult en heeft ingevuld.

 • Alcohol en jeugd
 • Toekomst van het elektronisch patiëntendossier
 • Kindermishandeling
 • Terminale sedatie
 • Project “Artsen van nu”
 • En nog veel meer…

In het “Districtsreglement Federatie KNMG” van 18 januari 2000 zijn de doelstellingen vastgelegd van de districten, de uitwerking daarvan, de samenstelling van de KNMG-districtsbesturen, commissies, stemgerechtigden in de Algemene Vergadering van de KNMG, begroting en de verplichte districtscontributie.

Doelstelling

Een KNMG-district heeft tot taak de doelstellingen van de federatie KNMG lokaal te bevorderen. Onder de koppen Agenda en Archief kunt u zien hoe District V dat invult en heeft ingevuld.

Meer informatie

Het KNMG-district:

 • Is hiermee een spreekbuis voor alle artsen in de regio
 • Stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop
 • Biedt een breed en toegankelijk artsenplatform
 • Geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken
 • Werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale artsenorganisaties
 • Streeft geen materiële belangenbehartiging na

In Medisch Contact kunt u op de zgn. Federatiepagina’s regelmatig bijdragen aantreffen inzake de activiteiten van de districten.

Dick Held 2017

Klik hier voor meer informatie

Dick Held 2017