[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″]

Waarmee houdt de KNMG zich bezig?

Een KNMG-district heeft tot taak de doelstellingen van de federatie KNMG lokaal te bevorderen. Onder de koppen Agenda en Archief kunt u zien hoe District V dat invult en heeft ingevuld.

[/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″]
 • Alcohol en jeugd
 • Toekomst van het elektronisch patiëntendossier
 • Kindermishandeling
 • Terminale sedatie
 • Project “Artsen van nu”
 • En nog veel meer…
[/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″]

In het “Districtsreglement Federatie KNMG” van 18 januari 2000 zijn de doelstellingen vastgelegd van de districten, de uitwerking daarvan, de samenstelling van de KNMG-districtsbesturen, commissies, stemgerechtigden in de Algemene Vergadering van de KNMG, begroting en de verplichte districtscontributie.

[/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″]

Visie en Doelstellingen

Onder de kop Visie hebben wij onze visie en doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.

Meer informatie

Het KNMG-district:

 • Is hiermee een spreekbuis voor alle artsen in de regio
 • Stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop
 • Biedt een breed en toegankelijk artsenplatform
 • Geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken
 • Werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale artsenorganisaties
 • Streeft geen materiële belangenbehartiging na

In Medisch Contact kunt u op de zgn. Federatiepagina’s regelmatig bijdragen aantreffen inzake de activiteiten van de districten.

[/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″]

Dick Held 2017

Klik hier voor meer informatie

Dick Held 2017
[/vc_column][/vc_row]