Waarmee houdt de KNMG zich bezig?

Een KNMG-district heeft tot taak de doelstellingen van de federatie KNMG lokaal te bevorderen. Onder de koppen Agenda en Archief kunt u zien hoe District V dat invult en heeft ingevuld.

 • Alcohol en jeugd
 • Toekomst van het elektronisch patiëntendossier
 • Kindermishandeling
 • Terminale sedatie
 • Project “Artsen van nu”
 • En nog veel meer…

In het “Districtsreglement Federatie KNMG” van 18 januari 2000 zijn de doelstellingen vastgelegd van de districten, de uitwerking daarvan, de samenstelling van de KNMG-districtsbesturen, commissies, stemgerechtigden in de Algemene Vergadering van de KNMG, begroting en de verplichte districtscontributie.

Visie en Doelstellingen

Onder de kop Visie hebben wij onze visie en doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.

Meer informatie

Het KNMG-district:

 • Is hiermee een spreekbuis voor alle artsen in de regio
 • Stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop
 • Biedt een breed en toegankelijk artsenplatform
 • Geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken
 • Werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale artsenorganisaties
 • Streeft geen materiële belangenbehartiging na

In Medisch Contact kunt u op de zgn. Federatiepagina’s regelmatig bijdragen aantreffen inzake de activiteiten van de districten.

Dick Held 2017

Klik hier voor meer informatie

Dick Held 2017