[feature_headline type=”left, center, right” level=”h2″ looks_like=”h3″ icon=”group”] Waarmee houdt de KNMG zich bezig? [/feature_headline][text_output]Een KNMG-district heeft tot taak de doelstellingen van de federatie KNMG lokaal te bevorderen. Onder de koppen Agenda en Archief kunt u zien hoe District V dat invult en heeft ingevuld.[/text_output]
[icon_list][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]Alcohol en jeugd[/icon_list_item][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]Toekomst van het elektronisch patiëntendossier[/icon_list_item][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]Kindermishandeling[/icon_list_item][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]Terminale sedatie[/icon_list_item][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]Project “Artsen van nu”[/icon_list_item][icon_list_item type=”check” style=”color: #1e4198;”]En nog veel meer…[/icon_list_item][/icon_list]
[text_output]In het “Districtsreglement Federatie KNMG” van 18 januari 2000 zijn de doelstellingen vastgelegd van de districten, de uitwerking daarvan, de samenstelling van de KNMG-districtsbesturen, commissies, stemgerechtigden in de Algemene Vergadering van de KNMG, begroting en de verplichte districtscontributie.[/text_output]
[callout type=”left” button_icon=”adjust” title=”Visie en Doelstellingen” message=”Onder de kop Visie hebben wij onze visie en doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.” button_text=”Meer informatie” href=” http://www.knmgdistrictv.nl/visie-knmg-district-v”] [text_output]Het KNMG-district:

  • Is hiermee een spreekbuis voor alle artsen in de regio
  • Stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop
  • Biedt een breed en toegankelijk artsenplatform
  • Geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken
  • Werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale artsenorganisaties
  • Streeft geen materiële belangenbehartiging na

[/text_output][text_output]In Medisch Contact kunt u op de zgn. Federatiepagina’s regelmatig bijdragen aantreffen inzake de activiteiten van de districten.[/text_output]

[callout type=”left” title=”Dick Held 2017″ message=”Klik hier voor meer informatie” button_text=”Dick Held 2017″ href=” http://www.knmgdistrictv.nl/dick-held-2017″ id=”” class=”” style=””]